Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/hobinizm/public_html/wp-config.php:1) in /home/hobinizm/public_html/wp-content/themes/hobi-blog-sitesi/settings.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/hobinizm/public_html/wp-config.php:1) in /home/hobinizm/public_html/wp-content/themes/hobi-blog-sitesi/settings.php on line 1
Hobinizm | 2017 Bindall? modelleri

2017 Bindall? modelleri

Bindall?, genellikle rengi mor olan kadife bir kuma??n üzerine kabartma desenlerin yap?ld??? giysidir. Tarihi Osmanl?’ya kadar gitmektedir. Bindall?lar?n otantik ve geleneksel bir havalar? vard?r. Hürrem Sultan?n bindall?lar? da me?hurdur. Günümüzde gelin adaylar? taraf?ndan özellikle k?na gecelerinde giyilmeye ba?lanm??t?r. Haval? ve süslü duru?lar?yla bu gece için uygun ve güzel bir giysidir. Bindall?lar ni?anda da giyilebilir. 2017 bindall? modelleri aras?nda geçmi?teki a??rl?kl? renkler olan ye?iller, k?rm?z?lar, siyahlar ve fu?yalar gene kullan?l?yor olsa da baz? farkl?l?klar var. Modac?lar bu sene de de?i?ik tasar?mlarla bindall? çe?itlerini üretecekler.

2017 bindall? modelleri konusunu açm??ken renklerden ba?lam??t?k. Bindall?n?n tarihinde ye?il ve k?rm?z? hakimiyeti oldu?unu biliyoruz. Fakat bu sene ba?ka renkler de kullan?lmaya ba?land? ve kad?nlar taraf?ndan çok tercih ediliyorlar. Bu renkler nelerdir? Lacivert, beyaz, pembe… Ye?ilin de modas? geçmi? de?il. 2017 y?l?nda bu rengi de s?k s?k bindall?larda görebiliriz. 2017 tasar?m? olan bindall?lar?n fiyatlar? üzerindeki i?lemelere, kuma??n kalitesine, ta?lar?na göre de?i?iklik göstermektedir. ?yi olanlar?n?n 2000 TL’den ba?lad???n? söyleyebiliriz. Tabi bu fiyat daha dü?ük de olabilir. 800 TL civar?nda bindall?lar da bulunmaktad?r. Baz? bindall?lar?n fiyatlar? ise 3500 TL’ye kadar ç?kar. Normalde modernizmi benimsemi? baz? kad?nlar?n garipsedi?i bu elbise, asl?nda k?na gecelerinde k?na yak?lma ve sonras?nda türkü söyleme esnas?nda giyilmesi için tavsiye edilmektedir. Geleneksel aç?dan bunlar? yapacaklarsa bindall? tam da o an içindir. Gecenin ilerleyen anlar?nda rahat bir elbiseyle geceye devam edilebilinir.

2017 Bindall? modelleri 1 2017 Bindall? modelleri 2 2017 Bindall? modelleri 3 2017 Bindall? modelleri 4 2017 Bindall? modelleri 5

2017 Bindall? modelleri 6 2017 Bindall? modelleri 7 2017 Bindall? modelleri 8 2017 Bindall? modelleri 9 2017 Bindall? modelleri 10

2017 Bindall? modelleri 11
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.


Warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/hobinizm/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 62