Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/hobinizm/public_html/wp-config.php:1) in /home/hobinizm/public_html/wp-content/themes/hobi-blog-sitesi/settings.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/hobinizm/public_html/wp-config.php:1) in /home/hobinizm/public_html/wp-content/themes/hobi-blog-sitesi/settings.php on line 1
Hobinizm | 2017 Kenar dantel örnekleri

2017 Kenar dantel örnekleri

Danteller delikli dok?malard?r, birçok örtüde, havluda, giyside kullan?labilir. Biraz geleneksel bir özelli?i vard?r; çok uzun zamandan beri Türk kültüründe yeri bulunmaktad?r.  Kad?nlar?n vazgeçilmezleri aras?ndad?r. Her ne kadar günümüz gençlerinde evde örtü olarak kullan?m? azald?ysa da k?yafetlere, özellikle k?yafet uçlar?nda, kollar?nda, gö?sünde dantel bulunmas? çok ??k ve ho? bir görüntü olu?turmaktad?r. Dantellerin modas?n?n tam anlam?yla geçece?ini zannetmiyoruz çünkü oldukça modern elbiselerde bile ölçülü dantel kullan?m? çok güzel durmaktad?r. Danteller kenar olarak dokundu?unda çeyizli?e de koyulabilirler. 2017 kenar dantel örneklerine bakt???m?zda özellikle havlu ve örtü kenarlar?nda sade, ??k, ferah i?lemeler görmekteyiz.

2017 modellerinde de üçgen ve yuvarlak ?ekiller öne ç?kmaktad?r. Kalpler ve her zamanki gibi çiçek motifleri oldukça yayg?nd?r. De?i?ik hayvan yüz çerçeveleri, meyveler; özellikle üzüm sark?m?, yapraklar, gölgeli ?ekiller ( örne?in; kelebek ve onun gölgesi ), çiçek sepeti motifi, motifler üzerinde küçük boncuklar? da 2017 kenar dantel örnekleri aras?nda gösterebiliriz. 2017 y?l?nda dantel modellerini inceledi?imizde, genel itibariyle baz? renklerin biraz daha öne ç?kabildi?ini görebiliriz. Bu renkler aras?nda lila rengi, ku?kusuz ki ba?? çekenler aras?ndad?r. Bu rengin hem ferah hem canl? olmas? nedeniyle s?kl?kla dantellerde kullan?ld???n? ve modern renklerle de uyum sa?lad???n? söyleyebiliriz. Bu y?l lila d???nda, pembenin canl?dan ziyade, so?uk ve pastel tonlar? trend olacak gibi gözükmektedir.  Aç?k mavi, pastel yaprak ye?ili, alt?n?n yumu?ak tonuyla ye?ilin kar???m? bu seneki kenar dantel örneklerinde s?kça bulunmaktad?r.

2017 Kenar dantel örnekleri 10 2017 Kenar dantel örnekleri 9 2017 Kenar dantel örnekleri 8 2017 Kenar dantel örnekleri 7 2017 Kenar dantel örnekleri 62017 Kenar dantel örnekleri 5 2017 Kenar dantel örnekleri 4 2017 Kenar dantel örnekleri 2 2017 Kenar dantel örnekleri 1 2017 Kenar dantel örnekleri 3
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.


Warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/hobinizm/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 62