Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/hobinizm/public_html/wp-config.php:1) in /home/hobinizm/public_html/wp-content/themes/hobi-blog-sitesi/settings.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/hobinizm/public_html/wp-config.php:1) in /home/hobinizm/public_html/wp-content/themes/hobi-blog-sitesi/settings.php on line 1
Hobinizm | Bölgesel incelme uygulamalar?

Bölgesel incelme uygulamalar?

Bölgesel Zay?flama son y?llarda teknolojinin de geli?imi ile birlikte birbirinden etkili ve ba?ar?l? sonuçlar sunan yöntemleri bar?nd?rmaktad?r. Klini?imize ba?vuran hastalar?n ço?u bölgesel zay?flama ve cilt gençle?tirme tedavilerine ba?vurmakta olup, en yo?un oldu?umuz ve yaza haz?rl?k olarak tabir etti?imiz bu aylarda da bölgesel zay?flama uygulamalar? oldukça ra?bet görmektedir.

Klini?imizde uygulanan i?lemler!

Dr. Mustafa Karata?’?n uzun y?llardan beri Ni?anta??’nda hizmet verdi?i klini?inde uygulanan bölgesel zay?flama uygulamalar?ndan baz?lar?;* ZELTIQ™* CoolSculpting, SculpSure, VelaShape III, Accent Vshape ile yap?lan uygulamalard?r. Özellikle so?uk sayesinde ya? yak?lmas?n? sa?layan uygulamalar?m?z yine oldukça tercih edilen ve etkili olan i?lemler içerisinde yer almaktad?r.

Lokal fazlal?klar için “Zeltiq” So?uk lipoliz!

Bölgesel zay?flama tedavisi içerisinde oldukça etkili olan Zeltiq; vücudun göbek bölgesi, simit olarak adland?r?lan yan bölgeleri ve özellikle sezeryan do?um sonras?nda meydana gelen alt kar?n, s?rt, basen ve bacak k?s?mlar?nda olu?an ya? birikimlerini yakla??k %20 ile %40 oran?nda kal?c? olarak azaltmaktad?r. Uygulamada herhangi bir ya? s?n?r? bulunmamakla birlikte, kad?n erkek fark etmeksizin herkes güvenle uygulayabilmektedir. Uygulama tek bir seans yap?lmakta olup, oldukça konforlu ve a?r?s?z bir uygulamad?r. Üstelik seans sonras?nda ortalama 2 – 4 cm incelme sa?lanabilmektedir. ??lemin seans süresi ise 1 saat kadard?r.

 

zayif

 

SculpSure ile bölgesel zay?flama da yine klini?imizde uygulanan ve uzmanlar?n kontrolünde yap?lmas? gereken oldukça etkili bir i?lemdir.

SculpSure ile yaza formda girin!

Cerrahi bir i?leme gerek olmadan vücudunuzdaki inatç? ya?lar?n iderilmesinde tercih edebilece?iniz bu harika uygulama art?k klini?imizde. Doktorumuz Mustafa Karata? ve ekibi taraf?ndan uygulanan bu bölgesel zay?flama uygulamas? oldukça etkili ve yaza formda girmenize olanak sa?l?yor!

Uygulama nas?l yap?l?r?

Vücut ?ekillendirme uygulamalar? içerisinde son teknoloji bir cihaz olan SculpSure; oldukça kolay, konforlu ve güvenli bir uygulamad?r. Üstelik çok fazla zaman ay?rman?za da gerek yok! 25 dakikal?k bir i?lem olan bu yöntem sayesinde, ya? dokular? parçalan?r ve uygulama sonras?nda da parçalanan ya? dokular? vücudun do?al sistemi taraf?ndan vücuttan at?l?r. ??lem hakk?nda detayl? bilgiye www.drmustafakaratas.com’dan ula??n!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.


Warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/hobinizm/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 62