Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/hobinizm/public_html/wp-config.php:1) in /home/hobinizm/public_html/wp-content/themes/hobi-blog-sitesi/settings.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/hobinizm/public_html/wp-config.php:1) in /home/hobinizm/public_html/wp-content/themes/hobi-blog-sitesi/settings.php on line 1
Hobinizm | En güzel ?iirler ve sözler

En güzel ?iirler ve sözler

?iirler ve a?k ?iirleri

Her insan hayat?n?n bir döneminde mutlaka ?iir okumu?tur.A?k ?iiri okumas? ?art de?il fakat sevgilisi olan olmayan herkes kendine ?iirlerden bir yer bulmu?tur.?iirler insan? bamba?ka dünyalara götürür.Ruh haliniz neyse ?iirler onu yans?t?r.?nsanlar en güzel ?iirlerle mutlu olur ?iirlerle hüzünlenir.O yüzden ?iir herkesin okumas? gereken bir türdür.

Özdemir asaf kimdir

Özdemir asaf Cumhuriyet dönemi Türk ?airi olup 11 haziran 1923’de Ankara’da do?mu?tur.Özdemir asaf’?n gerçek ad? ise Halit özdemir arun’dur.Tanin ve zaman gazetelerinde çal??t?.Ölümü ise 28 ocak 1981 y?l?nda olmu?tur.Fakat ölmeden önce de öldükten sonra da çok de?er verilen ?airler aras?nda yer alm??t?r.Gerek özdemir asaf ?iirleri gerekse özdemir asaf sözleriyle de ününe ün katt?.Hatta kendine olmayan ?iirler bile kendisine mal edilir oldu.?u an bile sosyal medyada onun olmamas?nara?men onun ad?yla dola?an tonlarca söz ve ?iir vard?r.Özdemir asaf ?iirleri ?unlard?r.

 

Dünya Kaçt? Gözüme – 1955
Sen Sen Sen – 1956
Bir Kap? Önünde – 1957
Yumu?akl?klar De?il – 1962
Nas?ls?n – 1970
Çiçekleri Yemeyin – 1975
Ben De?ildim – 1978
Bugün ve Bugün (Yay?mlanmam?? ?iirler) – 1984
Benden Sonra Mutluluk (Yay?mlanmam?? ?iirler)
Çiçek Senfonisi (Toplu ?iirler) – 2008
Sen Bana Bakma, Ben Senin Bakt???n Yönde Olurum (Kendi sesinden ?iirler) – 2012
Yaln?zl??a Övgü (Yaln?zl?k Payla??lmaz)
“Lavinia”

Whatsapp durumlar?

Art?k sadece Türkiye’de de?il dünyada whatsapp kullan?lmaktad?r.Herkesin bildi?i üzere whatsapp facebook taraf?ndan sat?n al?nm??t?r.Whatsapp kullan?m? bu do?rultuda kullan?c? say?s? olarak bir hayli artm??t?r.Bu art??a paralel olarak bu alanda da bir sektör do?mu?tur. O da whatsapp durumlar? ! Her ak?ll? telefon kullan?c?s?ndan whatsapp oldu?una göre birde bunun whatsapp durumu olmas? laz?m de?il mi ? Bununla ilgili bir sektör do?du?una göre birçok internet sitesi de kurulmu?tur.Bunlardan 1 tanesi www.whatsappdurumu.com sitemizdir.Sitemizde ünlülerin whatsapp durumlar?ndan tutun cool whatsapp durumlar? ,ingilizce whatsapp durumlar? bile bulunmaktad?r ve her geçen gün sitemizin içeri?ini geni?letiyoruz.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.


Warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/hobinizm/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 62