Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/hobinizm/public_html/wp-config.php:1) in /home/hobinizm/public_html/wp-content/themes/hobi-blog-sitesi/settings.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/hobinizm/public_html/wp-config.php:1) in /home/hobinizm/public_html/wp-content/themes/hobi-blog-sitesi/settings.php on line 1
Hobinizm | Kar?n germe ameliyat?!

Kar?n germe ameliyat?!

Kar?n Germe ameliyat? doktorumuz Leyla Arvas taraf?ndan donan?ml? ekibi ile birlikte anla?mal? oldu?umuz hastanelerde gerçekle?tirilmektedir. Kar?n germe operasyonlar? genel anestezi alt?nda gerçekle?tirilen ve eskiye göre operasyon sonras?nda çok fazla zorlu bir süreci olan bir uygulama de?ildir.

Kar?n germe ameliyat? nas?l yap?l?r?

Kar?n germe ameliyat? , orta ve alt kar?n bölgesinde var olan ya? dokusunun ve fazla derinin al?narak, kar?n duvar? kaslar?n?n* s?k?l???n? ve gerginli?ini sa?layan estetik bir cerrahi giri?imdir. Kar?n derisinde meydana gelen sarkmalar ve deformasyonlar genellikle hamilelik,* a??r? kilo al?p verme* sonucunda meydana gelmektedir. Uygulamada genel anestezi tercih edilmekte olup, kar?n germe ameliyat? uygulama alan?n?n büyüklü?üne ve durumuna ba?l? olarak** 2-3 saat sürmektedir. Genellikle de iç çama??r? alt?nda gizlenebilen* ve göbe?in 8-10 cm alt?nda kalan bir kesi yap?larak gerçekle?tirilen operasyon sonras?nda bölgede iz kalabilmektedir.

Operasyon sonras?nda dikkat edilmesi gereken tek ve en önemli detay ise i?lem sonras? giydirilmi? olan korsenin 1 ay boyunca kesinlikle ç?kar?lmamas? gerekti?idir. Bunun d???nda a??r spor ve hareketlerden kaç?nmak gerekti?i de doktorumuzun önerileri aras?nda yer almaktad?r.

 

karin

 

En h?zl? kar?n kas? yapma tekni?i olan vaser hi-def uygulamas? ile de kombinlenerek yap?lan kar?n germe operasyonu asl?nda korkulacak bir cerrahi giri?im de?ildir. Sadece bir ayl?k bir süre korse giyilmesi ki?ileri b?kt?rabilmektedir.Kollarda yap?lan i?lem deltoid, biceps ve triceps kaslar?n belirginli?ini artt?r?r.

Vaser hi-def etkileri!

En h?zl? kar?n kas? yapma tekniklerinden olan bu harika uygulama erkeklerde gö?üs bölgesine yap?ld???nda* pektoral, latissimus dorsi, ve serratus kaslar?n?n belirginli?ini artt?r?r. Kar?n ve bel bölgesine uyguland???nda; rectus abdominis, oblique ve para vertebral kaslar ile s?rt bölgesindeki trapezius kasi ortaya ç?karmaktad?r. Son olarak ise erkeklerde* Bacak bölgesine uyguland???nda ise vastus, lateralis, vastus medialis, rectus femoris, gastrokinemus kaslar?na yap?lmaktad?r. Bahsetti?imiz tüm bu i?lemler ve etkiler için uygulama esnas?nda kesi yap?lmamaktad?r sadece minik deliklerden içeriye giri? yap?larak konforlu bir ?ekilde vaser hi-def uygulamas? gerçekle?tirilebilmektedir. Tüm bilgiler için ise www.drleylaarvas.com’u t?klay?n!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.


Warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/hobinizm/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 62